Política de privacitat

i protecció de dades.

Protecció de dades personals

JaumeCastejon.com li informa que per fer ús d'alguns dels serveis de la web, així com per proporcionar-li les novetats comercials o per solicitar informació, és necessari que ens subministri determinades dades de caràcter personal, que en compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i del Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD) (UE) 2016/679 , seran objete de tractament automatitzat i incorporats als nostres corresponents fitxers amb l'exclusiva finalitat de proporcionar-li els serveis ofertats. Així mateix, li informem que els nostres fitxers estan protegits amb contrassenya segura sota el nom de: Fitxer d'Usuaris JaumeCastejon.com.


Consentiment i autorització al tractament automatitzat de les seves dades personals

JaumeCastejon.com, com a responsable dels fitxers, considera que en el moment en què ens facilita les seves dades de caràcter personal a través dels diversos formularis que conté aquesta página web o mitjançant correu electrònic, ens està atorgant la seva autorització i el seu consentiment exprés per al tractament de les seves dades en els nostres fitxers, si bé amb caràcter revocable i sense efectes retroactius, i que accepta les presents polítiques de privacitat respecte a les seves dades, que seran tractades amb absoluta confidencialitat i complint totes les exigències legals recollides en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), Reial Decret 1720/2007 de desenvolupament de la LOPD i del Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD) (UE) 2016/679 i d'altres legislacions aplicables. Les presents polítiques de privacitat es regeixen per la normativa exclusivament aplicable a Espanya, quedant subjectes a ella tant nacionals com estrangers que utilitzin aquesta web.

El subministrament de dades per part de menors de 14 anys no està permès sense l'autorització dels seus pares o tutors legals. JaumeCastejon.com queda eximida de qualsevol responsabilitat davant la impossibilitat de la comprovació efectiva de l'edat de l'USUARI/A, pel subministrament de dades personals de menors de l'edat indicada.

Quines dades sol·licitem i amb quina finalitat

JaumeCastejon.com li informa que en cap cas està obligat a facilitar-nos les seves dades personals, i que aquestes són les adeqüades, pertinents i estrictament necessàries per complir amb la finalitat per la que es recollen, no obstant, aquestes dades són imprescindibles per proporcionar-li certes prestacions, per la qual cosa les dades dels formularis ressenyats amb un asterisc (*) són d'obligada resposta.

JaumeCastejon.com es reserva el dret de decidir la incorporació o no de les seves dades personals als seus fitxers.

Drets d'accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades personals

En qualsevol moment té dret a accedir a les seves dades, rectificar-les si són errònies o si han variat i cancelar-les si no desitja seguir incorporat a elles. Pot comunicar-nos el dret que desitgi exercir en els termes establerts reglamentàriament dirigint-se a Jaume Castejón - Responsable Protecció de Dades - Apartat de Correus 2095, 37080 Salamanca, acompanyant l'escrit d'una còpia del DNI.

Cessió o comunicació de les seves dades

JaumeCastejon.com li informa que les seves dades són tractades confidencialment i són utilitzades exclusivament de manera interna i per a les finalitats indicades. Per tant, no cedim ni comuniquem a cap tercer les seves dades, malgrat que l'usuari ens ho autoritzi i en els casos legalment previstos.