Segells

Col·lecció temàtica del món

Segells de papallones

Diferents formes de clasificació

Segells amb cucs de seda o morera

Una subtemàtica, dins de la de segells de papallones, és la d'agrupar els segells que contenen explícitament fulles de morera blanca o Morus alba y/o morera negra o Morus nigra, i també el cuc de seda o Bombyx mori, tant en la seva forma adulta (papallona) com en el seu estat larvari o de metamorfosi. Realment són poques les sèries que contenen aquest animal tan útil per al ésser humà des de temps ancestrals. Aquí podem apreciar aquests segells ordenats per país i any.

Segells per països

Una altra forma d'agrupar els segells de papallones, com en qualsevol altra temàtica general, és per països i dins de els països per any d'emissió. És realment fascinant veure les formes, els colors dels segells, així com el número d'unitats que pot tener una sèrie, les fulles-bloc, els dentats i una multitud extensa i combinada de particularitats. Aquí es mostra una visió molt generalitzada dels 5 continents, visualitzant segells de 13 països, ordenats alfabèticamente, de tot el món.

ALEMANYA FEDERAL 1991 (Y 1344/51)

AUSTRÀLIA 1983 (Y 825/34)

BOLÍVIA 1970 (Y 488/92-A 283/7)

BRASIL 1979 (Y 1374/7)

CANADÀ 1988 (Y 1052/5)

CONGO BELGA 1971 (Y 303/7)

CUBA 1989 (Y 2914/9)

FORMOSA 1958 (Y 249/54)

HONGRIA 1959 (Y 1321/4-A 228/30)

JAPÓ 1987 (Y BF97)

MALI 1964 (Y T 7/20)

MONGÒLIA 1986 (Y 1428/34)

UNIÓ SOVIÈTICA 1986 (Y 5285/9)


Nota: La numeració Y correspon al catàleg Yvert & Tellier. La numeració A correspon als segells aèris i la T, a segells triangulars.


Segells classificats taxonòmicament

Un petit exemple de classificació seria aquest. Per als segells usaré la classificació de Scoble (1992). Regne: Animal, Filum: Artròpodes, Classe: Insectes, Ordre: Lepidòpters. La classificació usada disitingeix 107 Famílies agrupades en 41 Superfamílies. Uso les majúscules per a les Superfamílies.

MICROPTERIGOIDEA. Micropterigidae.

PAPILIONOIDEA. Papilionidae.

Allancastria
caucasica

PAPILIONOIDEA. Pieridae.

Zegris
eupheme

PAPILIONOIDEA. Nymphalidae.

Satyrus
bischoffi

NOCTUOIDEA. Arctiidae.

Uletheisa
pulchella

NOCTUOIDEA. Noctuidae.

Catocala
sponsa